Zorg

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op het vlak van zorg. OCMW’s vervullen hierbij een belangrijke rol. Binnen W13 willen we de krachten bundelen en gezamenlijk een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Via overleg en afstemming willen we regionaal een kwaliteitsvolle zorgaanbod voor de inwoners garanderen. Via het vormen van een zorgketen willen we samen met anderen werk maken van betere preventie, vroegdetectie, diagnostiek, oriëntering, behandeling en begeleiding. De cliënt en zijn naaste omgeving staan hierbij centraal.

We beogen hiermee verschillende doelstellingen: een bevolking die langer gezond leeft, een verhoging van de levenskwaliteit van de (zorg)cliënten en hun mantelzorgers en een doeltreffend gebruik van de beschikbare middelen.

Vanuit de OCMW’s werken we hiervoor samen met zorgaanbieders, partners uit de woon- en de thuiszorg, welzijnsorganisaties, ziekenfondsen, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers, de non-profit sector en de private sector.

 © Mariella Claes – Vlaamse Ouderenraad