Wonen

W13 wil effectief iets doen aan de grote noden van kwetsbare doelgroepen op vlak van wonen en thuisloosheid.

Om dit te realiseren werken we op 2 sporen.

Enerzijds investeert W13 in een aantal concrete projecten (RCK, Huis Inclusief en de Regionale Woonclub) die effectief een antwoord moeten bieden op deze noden en anderzijds wil W13 samenwerking stimuleren en ondersteunen tussen verschillende partners, sectoren en actoren die betrokken zijn op deze uitdaging.

Door samenwerking, onderlinge afstemming en het bundelen van de krachten kan er immers meer en ontstaat er ruimte voor initiatief. We werken daarbij regionaal. Woonproblemen en problemen van dak- en thuisloosheid zijn immers niet lokaal gebonden en oplossingen vinden is een gegeven dat de lokale grenzen overstijgt. Zo verruimen we de oplossingsmogelijkheden voor mensen en zijn er meer kansen tot effectief structureel en beleidsmatig verbetering en verandering brengen in deze problematiek.

Daarnaast is W13 ook erkend als Energiehuis. Dit wil zeggen dat wij instaan voor de organisatie en coördinatie van de Vlaamse Energielening in de regio. Via de Vlaamse Energielening kan men geld ontlenen om energiebesparende maatregelen uit te voeren aan zijn of haar woning.