Sociale Economie

De lokale besturen creëren samen met de sociale economie-ondernemingen meer werkplaatsen. Naargelang de noodzaak verschilt de intensiteit van de begeleiding voor de werknemers. We proberen ervoor te zorgen dat mensen vanuit de sociale economie kunnen doorstromen naar de reguliere economie. Onze regio speelt een voortrekkersrol  op vlak van sociale economie. Zowel de economische als de maatschappelijke meerwaarde van de sociale economie wordt versterkt.