Organisatieondersteuning

W13 ondersteunt de OCMW’s op verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan groepsaankopen om de kosten te drukken. Momenteel wordt gewerkt aan een groepsaankoop voor medicijnen en incontinentiemateriaal voor alle woonzorgcentra.