LDE-fabriek

Het nieuwe decretale kader stelt de Lokale Diensteneconomie-ondernemingen voor twee uitdagingen. Een lokale diensteneconomie-onderneming moet voldoende inschakelingstrajecten hebben voor vijf voltijdse equivalenten. Bovendien moet de onderneming genoeg opdrachten hebben om de medewerkers in een inschakelingstraject voldoende zinvol werk te geven.

Om de lokale diensteneconomie-ondernemingen bij te staan is er nu de LDE-fabriek. De fabriek zorgt voor vorming en samenwerking tussen ondernemingen en lokale besturen. Doel is om de tewerkstelling binnen de lokale diensteneconomie in Zuid-West-Vlaanderen uit te breiden.