Huis Inclusief

In het pilootproject ‘Huis Inclusief’ (impulsproject met middelen van de provincie West-Vlaanderen 2014-2017) bundelen 17 organisaties in de regio Zuid-West-Vlaanderen de krachten om mensen in (dreigende) thuisloosheid toe te leiden tot kwaliteitsvolle tijdelijke huisvesting en gepaste ondersteuning.

Dit doen we door woon- en begeleidingscapaciteit van 17 organisaties te bundelen.  We zorgen voor een gezamenlijke toewijzing en opvolging van concrete situaties en een gezamenlijk beheer van de woningen (doorgangswoningen OCMW, leegstaande sociale woningen, private initiatieven).

Binnen het project testen we het gedachtengoed van ‘Housing First’ : Ook voor thuislozen met complexe problematieken is toegang tot stabiele huisvesting met gepaste zorg aan huis essentieel.

Het project is een belangrijke schakel binnen een regio-aanpak van thuisloosheid.    

De coördinatie gebeurt door W13, maar het project is een samenwerking tussen vele partners :  CAW Zuid-West-Vlaanderen; vzw de Poort (sociaal verhuurkantoor); OCMW’s Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem; vzw Oranjehuis en Centrum jongeren- en gezinsbegeleiding (Jongerenwelzijn); vzw Groep Ubuntu en vzw Achtkanter (Gehandicaptenzorg); vzw Kompas (Drughulpverlening); Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen, Netwerk GGZ en mobiele teams, Ons Dorp Menen en Goedkope Woning Kortrijk (sociale huisvestingsmaatschappijen); vzw samenlevingsopbouw; vzw Zonnebloem (de Kier, Kortrijk); vzw Kringloopwinkel.

Sinds juni 2015 maakt dit project deel uit van het federaal netwerk Housing First Belgium (POD MI), het intervisienetwerk Housing First van de Koning Boudewijnstichting en geniet het extra middelen voor het rollend fonds van de Koning Boudewijnstichting. Dit naast de impulsmiddelen van de Provincie West-Vlaanderen (tot augustus 2017).