(Door)stroom

De sociale economie bestaat uit twee pijlers: maatwerk en de lokale diensteneconomie. Het maatwerk moet voor z’n omzet terecht op de markt, terwijl lokale diensteneconomie gericht is op maatschappelijke dienstverlening in opdracht van publieke instanties. Bij beide werkvormen, die een eigen doelgroep hebben, is het de bedoeling dat  werknemers doorstromen naar gewone tewerkstelling. De werkgroep (Door)stroom ondersteunt alle sociale economiebedrijven in Zuid-West-Vlaanderen.