De Brug

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. Meer informatie omtrent dit plan vindt u op de website www.integreo.be.  In het kader van dit plan werden er ook een aantal pilootprojecten goedgekeurd.  De Brug is er één van.

Het project De Brug wordt uitgewerkt door een breed consortium van partners uit de zorgregio’s Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke) en Menen (Menen, Wervik, Wevelgem).  Bestaande uit onder meer huisartsen, thuisverpleging, apothekers, ziekenhuizen, gezinszorg, woonzorg, lokale dienstencentra, geestelijke gezondheidszorg, overlegplatforms (SEL/GDT – LMN – LOGO – …), patiëntenverenigingen, mantelzorgverenigingen, welzijnssector, mutualiteiten, hogescholen, OCMW’s, commerciële partners, … W13 fungeert als coördinator van het project.

Het pilootproject ‘De Brug’ wil een zorgketen van diagnostiek, behandeling en begeleiding vormen, maar ook van preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement in samenwerking met alle zorgpartners waarbij de cliënt en zijn mantelzorger centraal staan.

Het doel is een betere algemene gezondheid van de bevolking en in het bijzonder van chronische zieken door middel van het toepassen van het principe van ketenzorg waarbij elk moment wordt aangegrepen om in te spelen op de gezondheidstoestand van de cliënt. Vertrekkende vanuit empowerment van de cliënt willen we hem tools aanreiken om zijn gezondheid zo goed mogelijk te bewaken en oriëntatie naar de ideale zorgsetting toe te laten. Dit gebeurt op verschillende tijdstippen in de keten.

Meer informatie kan u opvragen via debrug@welzijn13.be