BudgetInZicht

BudgetInZicht (BIZ) bestaat sinds 2012 onder impuls van Minister Vandeurzen in 11 Vlaamse regio’s. BIZ staat in Zuid-West-Vlaanderen voor een regionaal samenwerkingsverband tussen het CAW Zuid-West-Vlaanderen, de OCMW’s, De VZW Schuldbemiddeling en de Vereniging waar Armen het Woord Nemen A’Kzie.

Elke BIZ-regio maakt samen met de partners een beleidsplan en een concreet programma op. Jaarlijks liggen dan een aantal acties voor. Het Vlaams Centrum voor Schuldenlast faciliteert overleg en samenwerking tussen de 11 BIZ regio’s en biedt een forum voor gezamenlijke acties.

Binnen BudgetInZicht  staat de focus op het structureel voorkomen en terugdringen van schuldoverlast. De opdracht omvat 2 grote lijnen:

  1. Welke preventieve acties kunnen hiertoe bijdragen en tot welke doelgroepen richten we ons?
  2. Wat kan de kwaliteit in het aanbod van budget- en schuldhulpverlening bevorderen?

Hoe kunnen we samen een kwalitatief en sluitend aanbod neerzetten dat beantwoordt aan de noden en behoeften van wie met schuldoverlast geconfronteerd wordt?

Partners : 14 OCMW’s , CAW Zuid-West-Vlaanderen, de VZW Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen en A’Kzie als Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. 

Concrete acties zijn ondermeer :

  • We organiseren budgetbeurzen, met financiële educatie voor  jongeren
  • Ondersteuning van personen met schuldoverlast via groepswerk
  • Regio-uitwisseling en vorming rond schuldhulpverlening
  • Zoeken naar afstemming tussen verschillende partijen betrokken bij de procedure van ‘collectieve schuldenregeling’.
  •  …